Criminologie en Veiligheidsbeleid

Criminologie en Veiligheidsbeleid is een uitdagende masteropleiding aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze studie richt zich op de veiligheidsproblematiek in de samenleving en het ontwikkelen van effectief en legitiem beleid ten einde deze problematiek aan te pakken. Daarbij hanteren wij een multidisciplinair perspectief.

Actueel en passend beleid

Veiligheidsbeleid kent in deze tijd een sterke dynamiek. Nieuwe regelgeving en innovatieve handhavingsstrategieën volgen elkaar in hoog tempo op. Met deze studie ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Je bestudeert interessante vraagstukken, zoals: Een veiliger Nederland, hoe realiseer je dat eigenlijk? Hoe verhoudt antiterrorisme-wetgeving zich tot de privacy van burgers? Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid? Hoe ga je om met conflicterende belangen van beleids- en handhavingsorganisaties? En welke initiatieven zijn werkelijk effectief?

Uiteenlopende perspectieven

Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden, verdiep je je binnen de master Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving in de criminologie, psychologie, bestuurskunde en rechtswetenschappen. Vanuit deze verschillende perspectieven maak je kennis met een breed scala aan onderwerpen binnen het veiligheidsbeleid, van uitgaansgeweld tot onveiligheidsgevoelens en van milieufraude tot georganiseerde criminaliteit.

Waarom deze studie?

Met deze interessante studie zit je niet alleen middenin de actualiteit, maar heb je ook een uitstekende uitgangspositie om een uitdagende baan te vinden. Zie hiervoor verder het kopje arbeidsmarkt.

Master details

  • Dit is een afstudeerrichting van: Criminaliteit en rechtshandhaving
  • Graad Master of Science in Criminaliteit en rechtshandhaving
  • Onderwijsvorm Voltijd, deeltijd
  • Duur 1 year
  • Start September, febuari
  • Taal Nederlands
  • Vestigingsplaats Leiden
  • Croho/isatcode 60419

Join the Masters of Leiden Law School: Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving

Play Master Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving

Prof. Joanne van der Leun

“Aan de hand van verschillende disciplines tezamen proberen we criminaliteit te verklaren en er oplossingen voor te vinden.”

“De criminologie heeft heel duidelijk sociologische wortels, maar het recht is voor criminologen ook van groot belang.

Ik heb zelf een interdisciplinaire studie gevolgd in Utrecht, Algemene Sociale Wetenschappen. Daarbij verdiepte ik me in de vraagstukken waar grote steden mee worstelen en gaandeweg raakte ik gefascineerd door afwijkend gedrag zoals crimineel gedrag. Ik ging me specialiseren in illegale migratie. De relaties tussen internationale migratie en criminaliteit houden me nog altijd bezig.

Criminaliteit is een complex vakgebied. Je kunt vanuit de sociologie naar criminaliteit kijken: wat doet groepsvorming in een achterstandswijk? Waarom gedragen mensen zich in steden anders dan in dorpen? Maar je kunt ook vanuit de psychologie naar criminologie kijken: waarom gaat een vrouw in zee met een mensenhandelaar? Waarom laat een migrant zich uitbuiten door een werkgever? Waarom vervalt de ene adolescent wel in blijvend crimineel gedrag en de ander niet? In deze master is geen taboe op vragen: we onderzoeken alle mogelijkheden. Aan de hand van verschillende wetenschappelijke disciplines proberen we criminaliteit te verklaren en er oplossingen voor te vinden. Juist de combinatie van kennis van rechten en sociale wetenschappen, en daarbinnen een stevige basis van methoden en technieken, is een heel aantrekkelijke. Afgestudeerden komen goed beslagen ten ijs.

Er is veel vraag naar deskundigen op het gebied van criminaliteit en veiligheid. Criminologen kunnen uitstekend aan die vraag beantwoorden. De studie is blijvend populair doordat veiligheid een centraal thema is in de hedendaagse maatschappij. We hoeven nooit te zoeken naar praktijkvoorbeelden voor onze colleges.

De master geeft een verdieping in de inzichten over criminaliteit. Mijn ervaring is dat studenten het heel prettig vinden dat ze in de master bepaalde vraagstukken zelf mogen gaan uitdiepen. Zelf vind ik het heel belangrijk dat ze ook regelmatig de straat opgaan en gaan kijken hoe zaken in de praktijk gaan.”

Facebook

Join us on Facebook

Virtuele tour faculteit Rechten

Play Virtuele tour faculteit Rechten

Ontdek een master die bij jou past!