Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. In deze opleiding is veel aandacht voor de wisselwerking tussen nationaal en Europees recht.

Het staats- en bestuursrecht is gericht op de verhouding tussen burgers en overheid, en wil een balans vinden tussen het behartigen van het algemeen belang en het waarborgen van individuele belangen. Dit is iets waar iedereen in het dagelijks leven mee te maken kan krijgen, en daarmee is deze studie actueel en relevant.
We besteden veel aandacht aan de wisselwerking tussen nationaal staats- en bestuursrecht en internationaal en Europees recht. Een dergelijke integrale benadering is immers cruciaal in de huidige rechtspraktijk. Met deze studie ontwikkel je je dan ook tot een veelzijdig jurist.

Waarom deze studie?

Deze uitdagende en gedegen masterspecialisatie biedt goede carrièreperspectieven. De uitstekende reputatie van de Rechtenfaculteit en de kwaliteit van onze topdocenten dragen daar zeker aan bij. Omdat je met deze studie civiel effect verkrijgt, kun je bovendien in de advocatuur en de rechterlijke macht werken. Bovendien biedt de opleiding Staats- en bestuursrecht een goede basis voor verdere specialisatie in de praktijk of de wetenschap.

Master details

  • Dit is een afstudeerrichting van: Rechtsgeleerdheid
  • Graad Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Onderwijsvorm Voltijd, deeltijd. Voor niet-EU/EEA studenten geldt alleen full-time.
  • Duur 1 jaar
  • Start September, februari
  • Taal Nederlands
  • Vestigingsplaats Leiden
  • Croho/isatcode 60084

Join the Masters of Leiden Law School: Staats- en bestuursrecht

Play Master Staats- en bestuursrecht

Prof.mr. T. Barkhuysen

“Het staats- en bestuursrecht beoogt de complexe verhouding tussen staat en burgers in goede banen te leiden.”

“Na een aanvankelijke keuze voor een studie Geneeskunde werd ik in mijn studietijd al snel gegrepen door het staats- en bestuursrecht. Mijn fascinatie voor dit vakgebied is sindsdien nooit meer verdwenen. We verwachten van de overheid een efficiënt en effectief beleid, goede regelgeving en handhaving daarvan. We willen door de overheid worden beschermd tegen allerlei problemen en misstanden, maar tegelijkertijd willen we dat diezelfde overheid niet teveel inbreuk maakt op de vrijheid en rechten van burgers. Het staats- en bestuursrecht beoogt deze complexe verhouding tussen staat en burgers in goede banen te leiden en dient een balans te vinden tussen het behartigen van het algemeen belang aan de ene kant en het voldoende waarborgen van individuele belangen aan de andere kant. Daarbij komt dat burgers ook voldoende (democratische) zeggenschap moeten hebben ten aanzien van het handelen van de overheid. Dat is een uitdagende, maar niet altijd even makkelijke klus, te meer omdat in veel gevallen ook het Europese Recht zijn invloed doet gelden.

Zowel vanuit mijn functie als hoogleraar in het (master)onderwijs en onderzoek, als vanuit de praktijk (onder meer als advocaat) werk ik dan ook met veel enthousiasme aan de ontwikkeling van het vakgebied. Het is een voorrecht dat te mogen doen in de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht met een hechte groep medewerkers die bij de top horen en die intensief onderwijs en onderzoek vaak combineren met praktische nevenfuncties. Onze afstudeerrichting, die zowel door alumni als werkgevers zeer hoog wordt gewaardeerd, weerspiegelt deze kenmerken.”

Facebook

Join us on Facebook

Vind jouw master aan de Universiteit Leiden