Nederlandse taalkunde

De specialisatie Nederlandse taalkunde biedt je de gelegenheid je inzicht te verdiepen in de Nederlandse taal en het veelzijdige onderzoek naar de structuur en het gebruik ervan.

Kies Nederlandse taalkunde in Leiden

 • Maak gebruik van de ruime mogelijkheden om onderwerpen te kiezen en te combineren.
 • Onderzoek de Nederlandse taalkunde met een interdisciplinaire blik. Er is veel aandacht voor de samenhang tussen verschillende perspectieven.
 • Leg je eigen accenten (historisch of juist modern). Dat doe je door je toe te spitsen op een nieuwe benadering om de andere taalgeschiedenis te achterhalen – de alledaagse taal uit het verleden die we nog nauwelijks kennen. Of onderzoek wat de sturende kracht van taal is en hoe je met woordkeus en zinsbouw de gedachten en het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden. Dit laatste onderwerp is in het bijzonder interessant als je belangstelling uitgaat naar zowel de taalkunde als de taalbeheersing. Het is natuurlijk ook mogelijk om een geheel eigen focus te leggen binnen de specialisatie taalkunde.

Bekijk voor meer informatie het programma van Nederlandse taalkunde.

Master details

 • Dit is een afstudeerrichting van: Neerlandistiek / Dutch Studies
 • Graad Master of Arts in Neerlandistiek
 • Onderwijsvorm Voltijd
 • Duur 1 jaar
 • Start September, februari
 • Taal Nederlands
 • Vestigingsplaats Leiden
 • Croho/isatcode 60849

Prof. Arie Verhagen

Arie Verhagen

“Taalkunde-studenten houden zich ook bezig met de geschiedenis van het Nederlands. Die interdisciplina-riteit is kenmerkend voor Leiden.”

“De Faculteit Geesteswetenschappen in Leiden heeft een lange traditie op het gebied van taal- en cultuurstudie. Dat komt terug in deze master Nederlandse taal en cultuur: we leggen voortdurend verbindingen met andere talen en culturen. Het is heel leerzaam om de Nederlandse taal en cultuur in een ander, contrasterend perspectief te plaatsen.

Als studenten in de master kiezen voor de taalkunde, mijn specialisatie, houden zij zich niet alleen met de taal op zich bezig, maar ook met de geschiedenis van het Nederlands en van de Nederlander. Die interdisciplinaire verwevenheid is kenmerkend voor Leiden.

We zijn een onderzoeksintensieve opleiding. Zo ontving Geert Warnar een Vidi-subsidie van NWO voor onderzoek naar de oorsprong van de Nederlandse literatuurtaal in de Middeleeuwen; hij deed als enige letteren-onderzoeker mee aan de wedstrijd om de Academische jaarprijs tussen dertien Nederlandse universiteiten om eigen wetenschappelijk onderzoek uit te leggen aan een breed publiek, en werd daarbij tweede.

Ton van der Wouden onderzoekt, ook met een Vidi-subsidie, de bijzonderheden van gesproken Nederlands. Zelf voer ik samen met een gedragsbioloog een NWO-project uit waarin wij de analogie onderzoeken tussen de historische ontwikkeling van taal en die van zang als communicatiesysteem van vogels. Onze studenten worden dus opgeleid in een rijke onderzoeksomgeving en worden in werkgroepen vaak met onderzoek geconfronteerd.”

Ontdek een master die bij jou past!