Learning Problems and Impairments

The master’s specialisation in Learning Problems and Impairments offers you a combination of theories about learning problems and impairments, diagnostic skills and intervention and prevention strategies from a developmental perspective.

Learning Problems and Impairments is one of the eight specialisations of the Master’s programme in Education and Child Studies that you can choose at Leiden University.

Meer dan 15% van de kinderen in de schoolleeftijd kampt met leerproblemen; zij ondervinden ernstige moeilijkheden bij één of meer basisvaardigheden of hebben tekorten in algemene leervoorwaarden.
Deskundigen die deze kinderen behandelen, moeten kennis hebben van de manier waarop kinderen leren, waar het mis kan gaan en welke interventies evidence-based zijn.

Gedurende deze specialisatie leren studenten veelvoorkomende leerproblemen als dyslexie, hyperlexie en dyscalculie te herkennen alsook leerproblemen als gevolg van ADHD, ADD of spraak- en taalstoornissen. Tijdens het programma doen zij de kennis en vaardigheden op die nodig zijn om in onderzoek, onderwijs of klinische functies aan de slag te kunnen.

Waarom kiezen voor de specialisatie Leerproblemen?

 1. Je verdiept je in een onderwerp dat maatschappelijk van groot belang is: schooluitval en laag geletterdheid hebben niet alleen economische gevolgen, maar leerproblemen zijn ook de oorzaak van veel persoonlijk leed.
 2. Je doet kennis op over de manier waarop leerlingen tussen 3 en 18 leren en wat er mis kan gaan.
 3. Je oefent algemene vaardigheden van een orthopedagoog: het zoeken van de beste oplossing op basis van de uitkomsten van diagnostisch onderzoek.
 4. Je leert om te ‘zien’ of er sprake is van specifieke leerproblemen (dyslexie of dyscalculie) dan wel van leerproblemen met andere oorzaken (bijvoorbeeld zwakke cognitieve controle, aandachtsstoornissen 0f stressgerelateerde problemen).
 5. Je leert om handelingsplannen te ontwerpen en testen.
 6. Je kunt je NVO-basisaantekening diagnostiek halen.
 7. Je kunt intensief meewerken aan het ontwerpen en testen van interventies in de kleuterleeftijd om de kloof tussen hoog- en laagpresteerders vroeg te dichten.

Master details

 • Dit is een afstudeerrichting van: Education and Child Studies
 • Graad Master of Science in Education and Child Studies
 • Onderwijsvorm Full-time and part-time. Part-time study is not possible for students requiring a visa or residence permit.
 • Duur 1 year full-time, 2 years part-time
 • Start September, February
 • Taal English. In Dutch if only Dutch students attend classes
 • Vestigingsplaats Leiden
 • Croho/isatcode 60396

Prof. Adriana Bus

“Students need to develop an eye for the talents and interests of children and for how children cope with everything.”

“When young children first go to school, most can’t really read, write or solve basic math problems, but nearly all of them have already built up a whole repertoire of relevant knowledge and insights. You rarely see children just improvising when you ask them to write down their name or to solve a maths problem. If anything, my scientific studies have made me more aware of how impressive a child’s natural curiosity for anything to do with letters and numbers really is. Just like older children, they already have the skills to give value to what they are doing. They want to do well in school and they are constantly looking for ways to get to grips with telling the time, spelling difficult words, remembering their multiplication tables or memorising French words.
It’s crucial that our students try to understand how children who struggle in school approach the challenges they are given. Students need to develop an eye for the talents and interests of children and for how children cope with everything. That can be quite a challenge, as the literature doesn’t provide all the answers. You need to have an eye for it too, so the programme contains a lot of practical assignments as well.”

Ontdek een master die bij jou past!