Jeugdrecht

Jeugdrecht is een unieke masteropleiding aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze studie geeft inzicht in de rechten van het kind en de positie van de minderjarige in het Nederlands recht, waarbij ook het internationale perspectief aan bod komt.

Actualiteit

Jeugdrecht is volop in ontwikkeling en speelt een rol bij tal van actuele zaken, zoals ernstige incidenten van kindermishandeling, de kinderen die in de huidige vluchtelingenstroom in Nederland zijn aangekomen of meeroudergezinnen. Onze masteropleiding kent een sterk juridisch accent: zowel het civiele recht, het strafrecht als het bestuursrecht komen aan bod en er is veel aandacht voor de doorwerking van mensenrechten in de Nederlandse rechtsorde. Daarnaast hebben we ook oog voor de invloed van andere disciplines op het jeugdrecht, zoals criminologie en pedagogiek. Als student word je dan ook getraind om juridische zaken van verschillende kanten te belichten.

Kinderrechten

In deze studie krijg je inzicht in de maatschappelijke en ethische context waarin het jeugdrecht zich ontwikkelt en manifesteert. Ook bestudeer je de grondslagen en beginselen van kinderrechten vanuit mensenrechtelijk perspectief en de nationale en internationale herkomst hiervan.

Waarom deze studie?

Met deze interessante en uitdagende studie sta je middenin de maatschappij. Bovendien heb je na je afstuderen goede perspectieven op de arbeidsmarkt, waarbij je er profijt van zult hebben dat Leiden de enige universiteit in Nederland is met een aparte master Jeugdrecht. Met deze masteropleiding studeer je af met civiel effect, waardoor je ook toegang hebt tot de toga-beroepen.

Master details

  • Graad Master of Laws in Jeugdrecht
  • Onderwijsvorm Voltijd
  • Duur 1 jaar
  • Start September, vanaf 2014 ook februari
  • Taal Nederlands
  • Vestigingsplaats Leiden
  • Croho/isatcode 66474

Waarom Jeugdrecht? Mariëlle Bruning vertelt het je!

Play Master Jeugdrecht - Mariëlle Bruning

Facebook

Join us on Facebook

Virtuele tour faculteit Rechten

Play Virtuele tour faculteit Rechten

Ontdek een master die bij jou past!