Education and Child Studies

Specialisaties

In de masteropleiding Education and Child Studies kies je een specialisatie in één van de deeldisciplines van de pedagogische wetenschappen. In alle specialisaties staat de wetenschappelijke vorming van studenten voorop.

De masteropleiding Education and Child Studies is een academische opleiding, waarin de verbinding tussen theorie, onderzoek en praktijk centraal staat. Je leert evidence-based oplossingen te zoeken voor problemen die zich in opvoeding en onderwijs voordoen. Direct bij aanvang kies je een specialisatie. Alle specialisaties hebben één gemeenschappelijk vak over de praktijk van het empirisch onderzoek. De rest van het jaar verdiep je je in de wetenschappelijke kennis op het deelgebied van jouw voorkeur, volg je een stage en doe je een Masterproject, waarin je zelf een onderzoek verricht en daarover een verslag schrijft.

De specialisaties die je kunt kiezen:

 1. Applied Neuroscience in Human Development
  Voor wie geïnteresseerd is in de relatie tussen neuro-cognitieve en biologische factoren enerzijds en leren, gedrag en emoties anderzijds.
 2. Child and Family Science
  Wie expert wil worden op het gebied van de ontwikkeling van kinderen binnen het gezin en de kinderopvang kiest deze specialisatie.
 3. Clinical Child and Adolescent Studies / Orthopedagogiek
  In deze masterspecialisatie staan ernstige ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen bij de ontwikkeling van kinderen en adolescenten centraal.
 4. Digital Media in Human Development
  Deze nieuwe masterspecialisatie gaat over kansen en uitdagingen van digitale media in opvoeding en onderwijs.
 5. Educational Science
  Is gewijd aan de factoren die het proces van leren, lezen en rekenen bij leerlingen beïnvloeden.
 6. Forensic Family Science / Forensische Gezinspedagogiek
  Deze specialisatie is bedoeld voor studenten die als forensisch pedagoog aan de slag willen op het snijvlak van opvoeding, (straf)recht, preventie en behandeling.
 7. Learning Problems and Impairments
  In deze specialisatie leer je veelvoorkomende leerproblemen herkennen en behandelen.
 8. Special Needs Children in Education / Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs
  Je leert hoe je kinderen met gedragsproblemen, ontwikkelings- en leerproblemen en emotionele en sociale problemen op school op basis van wetenschappelijke inzichten kunt identificeren en diagnosticeren en hoe je onderwijs kunt aanpassen.

Master details

 • Graad Master of Science in Education and Child Studies
 • Onderwijsvorm Full-time and part-time. Part-time study is not possible for students requiring a visa or residence permit.
 • Duur 1 year (full-time); 2 years (part-time)
 • Start September, February
 • Taal Nederlands en Engels (afhankelijk van de specialisatie)
 • Vestigingsplaats Leiden
 • Croho/isatcode 60396

Prof. Femmie Juffer

“Leiden is specialist op het gebied van onderzoek naar de ontwikkeling van adoptiekinderen.”

“We worden internationaal nauwgezet gevolgd. Ik bekleed de leerstoel adoptie, momenteel de enige in de wereld. Het onderzoek dat wij doen is niet alleen in het belang van de adoptiekinderen en hun ouders. Door de eerste jaren van een adoptiekind te vergelijken met die van een kind dat bij zijn eigen ouders opgroeit, krijg je inzicht in het nature-nurture-aspect: welk gedrag is aangeleerd en welk is aangeboren? Ons onderzoek laat zien welke invloed de eerste kinderjaren hebben op de ontwikkeling van een kind. Daarnaast voeren we meta-analyses uit op grond van een databank met enige honderden empirische onderzoeken.

Op grond hiervan kunnen we evidence based adviezen geven. We sturen onze studenten in de master ook op pad om zelf onderzoek te gaan doen, bijvoorbeeld in een kinderhuis in India. Eén van onze meest bijzondere projecten is een longitudinaal onderzoek, gefinancierd door NWO, waarin wij buitenlandse adoptiekinderen van baby tot adolescent volgen. We betrekken onze master-studenten ook bij het onderzoek.

Vanwege ons specialisme staan we in voortdurende internationale belangstelling. We werken veel met buitenlandse universiteiten samen. Pas kwam een Amerikaanse professor met zijn studenten voor een kort bezoek naar Leiden. Dat is erg leuk voor onze studenten.”

Marije Huijsmans denkt aan een masterspecialisatie in Leiden

‘Ik vind het fijn dat de masteropleiding Education and Child Studies zoveel verschillende richtingen heeft. Ik ken Leiden nog niet zo goed, maar er hangt hier een heel goede sfeer, vooral in dit gebouw. En je zit midden in de Randstad, dus veel werkgelegenheid.’

Ontdek een master die bij jou past!