Education and Child Studies

Specialisaties

In the master programme in Education and Child Studies students can choose a specialisation in one of the sub disciplines of Education and Child Studies. All specialisations prioritize the students’ academic education.

The master programme in Education and Child Studies is an academic programme that focuses on the link between theory, research and practice. Students are taught to seek evidence based solutions to problems occurring in child rearing and education. Students choose a specialisation from the start. All specialisations have one course in common, a course on the practice of empirical research. The rest of the year is spent deepening the students’ scientific knowledge in the field of their choice, doing an internship and completing a master’s project in which students carry out their own research and prepare a written report of their research project.

You can choose from the following specialisations:

 1. Applied Neuroscience in Human Development
  For those interested in the relation between neuro-cognitive and biological factors, and learning, behaviour and emotions.
 2. Child and Family Science
  For those wishing to specialise in the development of children within their family and day-care facilities.
 3. Clinical Child and Adolescents Studies / Orthopedagogiek
  This master’s specialisation focuses on severe developmental and behavioural problems in children and adolescents.
 4. Digital Media in Human Development
  This new master’s specialisation is devoted to the opportunities and challenges of digital media in child rearing and education.
 5. Educational Science
  This specialisation is dedicated to the factors that influence the process of learning, reading, and arithmetic in school pupils.
 6. Forensic Family Sciene / Forensische Gezinspedagogiek
  With this master’s at Leiden University you’ll be an expert in child care, (criminal)law, prevention and treatment
 7. Learning Problems and Impairments
  In this specialisation you will learn to recognise and treat many common learning problems.
 8. Special Needs Children in Education / Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het Onderwijs
  In this master’s you learn how to use research to identify and diagnose children with behavioural, developmental and learning problems.

Master details

 • Graad Master of Science in Education and Child Studies
 • Onderwijsvorm Full-time and part-time. Part-time study is not possible for students requiring a visa or residence permit.
 • Duur 1 year (full-time); 2 years (part-time)
 • Start September, February
 • Taal Nederlands en Engels (afhankelijk van de specialisatie)
 • Vestigingsplaats Leiden
 • Croho/isatcode 60396

Prof. Femmie Juffer

“Leiden is specialist op het gebied van onderzoek naar de ontwikkeling van adoptiekinderen.”

“We worden internationaal nauwgezet gevolgd. Ik bekleed de leerstoel adoptie, momenteel de enige in de wereld. Het onderzoek dat wij doen is niet alleen in het belang van de adoptiekinderen en hun ouders. Door de eerste jaren van een adoptiekind te vergelijken met die van een kind dat bij zijn eigen ouders opgroeit, krijg je inzicht in het nature-nurture-aspect: welk gedrag is aangeleerd en welk is aangeboren? Ons onderzoek laat zien welke invloed de eerste kinderjaren hebben op de ontwikkeling van een kind. Daarnaast voeren we meta-analyses uit op grond van een databank met enige honderden empirische onderzoeken.

Op grond hiervan kunnen we evidence based adviezen geven. We sturen onze studenten in de master ook op pad om zelf onderzoek te gaan doen, bijvoorbeeld in een kinderhuis in India. Eén van onze meest bijzondere projecten is een longitudinaal onderzoek, gefinancierd door NWO, waarin wij buitenlandse adoptiekinderen van baby tot adolescent volgen. We betrekken onze master-studenten ook bij het onderzoek.

Vanwege ons specialisme staan we in voortdurende internationale belangstelling. We werken veel met buitenlandse universiteiten samen. Pas kwam een Amerikaanse professor met zijn studenten voor een kort bezoek naar Leiden. Dat is erg leuk voor onze studenten.”

Marije Huijsmans denkt aan een masterspecialisatie in Leiden

‘Ik vind het fijn dat de masteropleiding Education and Child Studies zoveel verschillende richtingen heeft. Ik ken Leiden nog niet zo goed, maar er hangt hier een heel goede sfeer, vooral in dit gebouw. En je zit midden in de Randstad, dus veel werkgelegenheid.’

Ontdek een master die bij jou past!