Civiel recht

Civiel recht (ook wel Burgerlijk Recht) is een afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze opleiding richt zich op het Nederlands recht, waarbij ook veel aandacht wordt besteed aan internationale invloeden.

Wijziging deeltijdvariant master Civiel Recht

Let op:
Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de deeltijdvariant van de Master Civiel recht niet langer in de avonduren in Den Haag aangeboden. De deeltijdvariant blijft bestaan, maar het onderwijs zal in de daguren en in Leiden plaatsvinden.

Wisselwerking theorie en praktijk

In deze studie maak je onder leiding van ervaren specialisten kennis met de deelgebieden van het civiel recht. Daarbij word je meegenomen in de voortdurende wisselwerking tussen theorie en (rechts)praktijk. Het vermogensrecht staat centraal in de opleiding, met als belangrijkste pijlers aansprakelijkheidsrecht, overeenkomstenrecht en goederenrecht. Naast academisch inzicht, doe je ook schrijf-, spreek-, en onderzoeksvaardigheden op, zodat je na je afstuderen goed voorbereid bent voor de praktijk.

Waarom deze studie?

De afgestudeerden van deze brede master zijn veelgevraagd op de arbeidsmarkt. De goede reputatie van de Rechtenfaculteit en de kwaliteit van onze docenten werken daaraan mee. Omdat je met deze studie civiel effect verkrijgt, maak je bovendien de beste kans op een baan in de advocatuur en de rechterlijke macht. Ook de loopbaanperspectieven bij de overheid en in het bedrijfsleven zijn uitermate goed.

Master details

  • Dit is een afstudeerrichting van: Rechtsgeleerdheid
  • Graad Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Onderwijsvorm Voltijd, deeltijd. Voor niet-EU/EEA studenten geldt alleen full-time.
  • Duur 1 jaar
  • Start September, februari
  • Taal Nederlands
  • Vestigingsplaats Leiden
  • Croho/isatcode 60084

Prof.mr. Snijders

“Burgerlijk procesrecht vormt de brug tussen recht hebben en recht kunnen waarmaken”

“Civiel recht heeft bij mij een streepje voor. Ik vind het fascinerend dat het over personenverkeer gaat, zoals koop, overdracht en aansprakelijkheid. En burgerlijk procesrecht vind ik interessant omdat dit de brug vormt tussen recht hebben en recht kunnen waarmaken. Dat horizontale, dat boeit me. Zo kijk je bij een overname bijvoorbeeld of er geen sprake is van oneerlijke mededinging. Dat vind ik interessanter dan het publiekrecht, dat verticaal is georiënteerd, met een rechter die zegt ‘gaat u maar twintig jaar brommen’ of een overheid die zegt ‘u krijgt geen vergunning’.

Naast mijn hoogleraarschap voer ik ook arbitrages en adviezen. In mijn colleges gebruik ik veel voorbeelden daaruit, want civiel recht is een vak dat je zonder praktijk moeilijker over het voetlicht krijgt. Het is net zoiets als pokeren: je kunt erover praten en schrijven, maar als je nooit pokert is het toch moeilijk te begrijpen. Onlangs gebruikte ik een praktijkvoorbeeld dat ging over een zaak waarin twee mensen tegen elkaar procedeerden. Beiden wilden een schadevergoeding uit onrechtmatige daad, een aanrijding. Beiden zeiden dat de aanrijding veroorzaakt was doordat de ander door rood licht was gereden. Beide vorderingen werden afgewezen bij gebrek aan bewijs. Dat kan echt alleen in het recht, want een van de twee moet gelijk hebben gehad. Bewijs leveren kan dus moeilijk zijn: recht hebben is iets anders dan recht krijgen.”

Facebook

Join us on Facebook

Virtuele tour faculteit Rechten

Play Virtuele tour faculteit Rechten

Ontdek een master die bij jou past!