Civiel recht

Ongemerkt word je dagelijks geconfronteerd met het civiele recht. Niet alleen de koop van een paar schoenen in een webwinkel wordt beheerst door het privaatrecht, maar ook een miljoenendeal tussen twee grote bedrijven. Of het nu gaat om een hypotheek op een woning of het faillissement van een winkelketen; om een huwelijk of een overlijden; een arbeidscontract of een ongeval: het civiele recht is van belang.

Wil jij bedrijven of maatschappelijke organisaties adviseren, rechtshulp aan individuen verlenen of oplossingen bedenken voor rechtsvragen die rijzen bij technische innovaties? Heb jij belangstelling voor het aansprakelijkheidsrecht, het overeenkomstenrecht en het goederenrecht? Is de doorwerking van het Europese recht in ons dagelijks leven een onderwerp dat jou interesseert? Dan is de master Civiel recht wat voor jou.

Wijziging deeltijdvariant master Civiel Recht

Let op:
Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de deeltijdvariant van de Master Civiel recht niet langer in de avonduren in Den Haag aangeboden. De deeltijdvariant blijft bestaan, maar het onderwijs zal in de daguren en in Leiden plaatsvinden.

Praktijkgericht en kleinschalig

In deze studie streven wij ernaar je zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk. Dit doen we door middel van kleinschalig onderwijs waarin veel ruimte is voor persoonlijk contact met de docent. Veel van onze docenten zijn zelf in de beroepspraktijk werkzaam geweest. In de master besteden we uitgebreid aandacht aan het trainen van academische vaardigheden, die ook voor de praktijk van grote waarde zijn. Je debatteert, doet juridisch onderzoek, schrijft stukken en houdt referaten.

Waarom de master Civiel recht in Leiden?

Deze master biedt goede carrièreperspectieven, mede dankzij de brede opleiding die je krijgt, de actieve onderwijsvormen en de kwaliteit van onze docenten. Om je voor te bereiden op de beroepspraktijk is er ruime aandacht voor het trainen van vaardigheden. Met deze studie verkrijg je bovendien civiel effect, waarmee je toegang hebt tot de advocatuur en de rechterlijke macht. Daarnaast biedt deze studie een goede voorbereiding voor een loopbaan bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Master details

  • Dit is een afstudeerrichting van: Rechtsgeleerdheid
  • Graad Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Onderwijsvorm Voltijd, deeltijd. Voor niet-EU/EEA studenten geldt alleen full-time.
  • Duur 1 jaar
  • Start September, februari
  • Taal Nederlands
  • Vestigingsplaats Leiden
  • Croho/isatcode 60084

Waarom Civiel recht? Prof. Castermans vertelt het je!

Play Master Civiel recht - professor

Docent aan het woord

Prof.mr. J. Hijma

“Een fascinerend punt van het civiele recht is, dat veel civielrechtelijke begrippen – bijvoorbeeld eigendom, overeenkomst, onrechtmatige daad – al zo oud zijn als de weg naar Rome (of Kralingen), maar zich in de loop van de eeuwen moeiteloos aan de telkens veranderende maatschappelijke context weten aan te passen.”

“Aanbod en aanvaarding? Dat kan ook via Whatsapp. Software als voorwerp van een koopovereenkomst? Dat ligt niet echt anders dan bij de koop van een koe of van een huis. En terwijl bij een onrechtmatige daad vroeger vooral aan het toebrengen van letsel of zaakschade werd gedacht, omvat dit leerstuk vandaag de dag ook beroepsaansprakelijkheid, milieu-aansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en allerlei risico-aansprakelijkheden.
Boeiend vind ik ook de spanning tussen aan de ene kant de algemene wettelijke regels, en aan de andere kant de redelijkheid en billijkheid in het individuele geval. De billijkheid kan de wet invullen of aanvullen, maar kan er eventueel ook aan afdoen (derogeren). Een spectaculair voorbeeld zie je in het arrest Van Hese/De Schelde. In die zaak was de vordering van een door mesothelioom getroffen werknemer technisch gesproken al verjaard, maar de Hoge Raad stak daar een stokje voor: de werkgever kon zich naar redelijkheid en billijkheid niet op die verjaring beroepen. Ook in een rechtszekerheidsbolwerk zoals de verjaring, komt het per slot van rekening dus aan op de billijkheid in concreto. Kan het wezenlijker?
Tot slot: met het civiele recht kun je vele kanten uit!”

Facebook

Join us on Facebook

Ontdek een master die bij jou past!