Encyclopedie en filosofie van het recht

Encyclopedie en Filosofie van het Recht is afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid aan de gerenommeerde Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Deze unieke studie richt zich op de filosofische vragen en ideeën die ten grondslag liggen aan het recht, in de brede zin van het woord.

Rechtvaardigheid en macht

Ben je een filosofisch geïnteresseerd jurist, dan is deze afstudeerrichting een uitstekende aanvulling op en verdieping van de studie van het positieve recht (d.w.z. van het geldende recht zoals dat tot uiting komt in wetten, verdragen en jurisprudentie). Het recht is immers een ordenend beginsel van de samenleving en is daarmee een uitdrukking van de heersende principes. Dat betekent dat het één van de meest tastbare vormen is waarin filosofische ideeën over rechtvaardigheid en macht tot uiting komen. Andersom worden deze filosofische theorieën en opvattingen ook gevoed en gevormd door het recht.

Een goed jurist

Met de master Encyclopedie en filosofie van het recht word je een beter jurist. Immers, een goed jurist heeft niet alleen kennis van het recht, maar kan deze ook plaatsen in het bredere kader van theorieën, beginselen, waarden en idealen die aan het rechtsstelsel ten grondslag liggen. Je vergroot je inzicht in het recht, en ook je vaardigheid in het vinden van creatieve en analytisch verantwoorde oplossingen voor praktisch-juridische problemen.

Waarom deze studie?

Deze uitdagende master is uniek binnen en buiten Nederland en biedt onderwijs van hoogleraren die een actieve bijdrage leveren aan actuele vraagstukken. Je verdiept en verbreedt je juridische kennis en hebt daarmee een toegevoegde waarde ten opzichte van andere juristen op de arbeidsmarkt. Bovendien verkrijg je door je afstuderen civiel effect, waarmee je toegang hebt tot de togaberoepen.

Master details

  • Dit is een afstudeerrichting van: Rechtsgeleerdheid
  • Graad Master of Laws in Rechtsgeleerdheid
  • Onderwijsvorm Voltijd, deeltijd. Voor niet-EU/EEA studenten geldt alleen full-time.
  • Duur 1 jaar
  • Start September, februari
  • Taal Nederlands
  • Vestigingsplaats Leiden
  • Croho/isatcode 60084

Join the Masters of Leiden Law School: Encyclopedie en Filosofie van het Recht

Play Master Encyclopedie en filosofie van het recht

Professor Kinneging

“Staan op de schouders van reuzen”

“Grondslagen en fundamenten van het recht doordenken, dat fascineert me. Daarbij gaat het om de achterliggende theorieën en ideeën van ‘recht’ in de brede zin van het woord: zowel staats-, civiel-, internationaal- als strafrecht. Het mooiste van dit vak vind ik dat je altijd aarding hebt in de alledaagse praktijk. Met je hoofd in de wolken, maar tegelijk met beide benen stevig op de vloer. Veel zaken die de Hoge Raad bijvoorbeeld behandelt, zijn op rechtsfilosofisch gebied interessant. Ze leiden tot vragen als: ‘Hoe ver strekt de vrijheid van meningsuiting, of de vrijheid van vereniging en vergadering?
Deze afstudeerrichting gaat ook ver terug in de tijd. Onze rechtsbeginselen gaan terug tot de oude Grieken en Romeinen. Zo komen de begrippen ‘redelijkheid’ en ‘billijkheid’ van Aristoteles. Hebben we het daarover in een college, dan lezen we zijn teksten. Maar de werken van de grote filosofen zijn geen receptenboeken. Het gaat erom dat je jouw eigen denken naar een hoger niveau brengt en verheldert. Als je grote denkers leest en van daaruit verder denkt, sta je op schouders van reuzen. Dan zie je verder. Mensen die reflectief zijn ingesteld, en willen nadenken over de achtergrond van het recht en van goed en kwaad, zijn bij deze master aan het juiste adres!”

Facebook

Join us on Facebook

Virtuele tour faculteit Rechten

Play Virtuele tour faculteit Rechten

Ontdek een master die bij jou past!