Studiefinanciering

Studiefinanciering voor Nederlandse studenten

Als je een bekostigde opleiding gaat volgen, krijg je studiefinanciering voor de duur van je opleiding. Voor de meeste masteropleidingen is dit één jaar; voor researchmasters en de masters van de faculteit W&N is dit twee jaar. Ook voor de educatieve masters, die je volgt nadat je al een masteropleiding hebt afgerond, krijg je nog een jaar studiefinanciering.

Opleidingen zonder studiefinancieringsrecht

Voor onderstaande niet-bekostigde opleidingen van de Universiteit Leiden heb je geen recht op extra studiefinanciering:

  • International Relations and Diplomacy
  • Air and Space Law (Advanced)
  • European and International Business Law (Advanced)
  • International Tax Law (Advanced)
  • Public International Law (Advanced)

Je kunt voor deze opleidingen wél een beurs aanvragen. Kijk op de website Prospective International Students welke beurzen ook voor Nederlandse studenten bedoeld zijn.

Als je voor je bacheloropleiding wél studiefinanciering ontving en na afronding hiervan nog recht op studiefinanciering over hebt, kun je dat wel voor deze opleidingen gebruiken.

Uitschrijven na je bachelor

Als je je bacheloropleiding hebt afgerond maar nog moet wachten tot je in de master in kunt stromen, kun je je uitschrijven bij de universiteit en later weer opnieuw inschrijven. Je betaalt dan geen collegegeld, maar hebt ook geen recht op studiefinanciering en OV-kaart. Op deze manier ‘verbruik’ je ook geen studiefinanciering die bedoeld is voor de financiering van je masteropleiding. Als je in de tussentijd nog wel onderwijs wilt volgen, moet je wel ingeschreven blijven staan.

Als je nog niet zeker weet of je na je bachelor een masteropleiding wilt gaan volgen, kun je overwegen om je lening alvast om te laten zetten in een gift. Er zijn 2 scenario’s:

1. Je gaat een masteropleiding doen die geaccrediteerd is door het ministerie van OC&W, waarvoor je recht hebt op studiefinanciering. Als je de lening van je bachelor laat omzetten in een gift, dan vervalt het recht op studiefinanciering voor je master, ook als je later alsnog zou besluiten een masteropleiding te volgen. Als je dus nog twijfelt, zou dit niet verstandig zijn. Let op: je moet je je masterexamen hebben behaald binnen 10 jaar na het moment dat je voor het eerst studiefinanciering voor een opleiding in het hoger onderwijs ontving. Zo niet, dan vervalt het recht op het omzetten van je lening in een gift.

2. Je gaat een niet-bekostigde masteropleiding doen, waardoor je geen recht hebt op studiefinanciering. In dit geval kun je zonder problemen de lening laten omzetten in een gift.

Ontdek een master die bij jou past!